دانلود کتاب های امتحان شده

آثار مثبت ترس از خدا

پرسشگر گرامی ، هرکه از خدا بترسد ، تحت ولایت و سرپرستی خداوند قرار می گیرد خدای متعال خوف و ابهتی از او در دل دیگران می اندازد که گویی همه از او حساب می برند و جایگاهش را عظیم می دارند.
روایات :
1 . رسولُ اللّه ِ صلى الله علیه و آله : مَن خافَ اللّه َ عزّ و جلّ خافَ مِنهُ کُلُّ شَیءٍ ، و مَن لَم یَخَفِ اللّه َ أخافَهُ اللّه ُ مِن کلِّ شَیءٍ .[بحار الأنوار : 77/50/3 .]پیامبر خدا صلى الله علیه و آله : هرکه از خداوند عزّ و جلّ بترسد، همه اشیاء از او بترسند و هرکه از خدا نترسد، خداوند او را از همه چیز بترساند .
2 . رسولُ اللّه صلى الله علیه و آله : مَنِ اتَّقى اللّه َ أهابَ اللّه ُ مِنهُ کُلَّ شَیءٍ ، و مَن لَم یَتّقِ اللّه َ أهابَهُ اللّه ُ مِن کُلِّ شَیءٍ .[کنز العمّال : 5883 .]پیامبر خدا صلى الله علیه و آله : هر که از خدا بترسد، خداوند همه چیز را از او هراسان کند و هرکه از خدا نترسد، خداوند او را از همه چیز هراسان سازد .
3 . الإمامُ علیٌّ علیه السلام : مَن خافَ اللّه َ آمَنَهُ اللّه ُ سُبحانَهُ مِن کُلِّ شَیءٍ ، مَن خافَ النّاسَ أخافَهُ اللّه ُ سُبحانَهُ مِن کُلِّ شَیءٍ .[غرر الحکم : 9014 ـ 9015 .]امام على علیه السلام : هرکه از خدا ترسد، خداوند او را از هر چیز در امان دارد و هرکه از مردم ترسد، خداوند سبحان او را از همه چیز هراسان کند.
4 . الإمامُ الحسنُ علیه السلام : مَن عَبدَ اللّه َ عَبّدَ اللّه ُ لَهُ کُلَّ شَیءٍ .[تنبیه الخواطر : 2/108 .]امام حسن علیه السلام : هر که خدا را بندگى کند خداوند همه اشیاء را بنده او گرداند .
5 . الإمامُ الصّادقُ علیه السلام : مَن خافَ اللّه َ أخافَ اللّه ُ مِنهُ کُلَّ شَیءٍ ، و مَن لَم یَخَفِ اللّه َ أخافَهُ اللّه ُ مِن کُلِّ شَیءٍ .[الکافی : 2/68/3 .]امام صادق علیه السلام : هرکه از خدا بترسد خداوند همه چیز را از او بترساند و هرکه از خدا نترسد خداوند او را از همه چیز ترسان کند .
6 . قال الصادق علیه السلام للمُعَلّى بنِ خُنَیسٍ ـ : یا مُعلّى ، اعْزِزْ باللّه ِ یُعْزِزْکَ . قالَ : بما ذا یا بنَ رسولِ اللّه ِ ؟ قالَ : یا مُعلّى ، خَفِ اللّه َ تعالى یَخَفْ مِنکَ کُلُّ شَیءٍ .[الأمالی للطوسی : 304/608، بحار الأنوار : 70/382/36 .]الأمالى للطوسى ـ به نقل از صفوان الجمّال ـ : امام صادق علیه السلام به معلّى بن خنیس فرمود ـ : اى معلّى! از خداوند، عزّت و قدرت بخواه تا تو را قدرتمند و توانا کند . عرض کرد : چگونه ، یا بن رسول اللّه ؟ فرمود : اى معلّى ! از خدا بترس ، تا همه چیز از تو بترسد.
7 . الإمامُ الهادیُّ علیه السلام : مَنِ اتّقى اللّه َ یُتّقى .[بحار الأنوار : 78/366/2 .]امام هادى علیه السلام : هر که از خدا پروا کند، همگان از او پروا کنند .

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد