آیا ساختگی بودن دین تشیع توسط شاهان صفوی درسته؟

این حرف از هرکس باشد، بسیار حرف سست و ضعیفی است و این نمونه بارز تحریف تاریخ است و به نوعی توهین به فهم و اندیشه مردم ایران.
در طول تاریخ مردم ایران همیشه دین و آموزه‌های مذهبی خود را از علما و دانشمندان دینی گرفته‌اند، نه حاکمان جور.
اگر ایشان کتاب دو قرن سکوت آقای زرین‌کوب را مطالعه کرده‌اند به ایشان بگویید کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران آقای مطهری هم مطالعه کنید و همینطور کارنامه اسلام خود آقای زرین‌کوب را هم ببینند .
قضاوت حوادث تاریخی نیازمند یک اندوخته بزرگ علمی همراه با پشتیبانی مطالعه عمیق تاریخی دارد.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد