خرید سریع بدون ثبت نام

ارزیابی فاضلی،جامعه‌شناس از ریشه «اکراه جامعه هنری» در پذیرش دعوت «نظام مجوز و ممیزی» برای بازگشت رخدادهای هنری به فعالیت عادی

محمد فاضلی، جامعه شناس نوشت:

‏جامعه هنری در چهار دهه، مشارکت هنری معمولی و آزاد می‌خواست، ولی نظام مجوز و ممیزی نمی‌خواست. حالا نظام ممیزی، مشارکت می‌خواهد، جامعه هنری اکراه دارد.

وزیر ارشاد دوست دارد کنسرت‌ها و رخدادهای هنری، عادی اجرا شوند و حاضرند مجوز برگزاری به سادگی صادر کنند.

ارزیابی فاضلی،جامعه‌شناس از علت «اکراه جامعه هنری» در پذیرش دعوت «نظام مجوز و ممیزی» برای بازگشت فعالیت عادی رخدادهای هنری

بیشتر بخوانید:

۲۱۲۲۰

خرید سریع بدون ثبت نام

ارزیابی فاضلی،جامعه‌شناس از ریشه «اکراه جامعه هنری» در پذیرش دعوت «نظام مجوز و ممیزی» برای بازگشت رخدادهای هنری به فعالیت عادی

محمد فاضلی، جامعه شناس نوشت:

‏جامعه هنری در چهار دهه، مشارکت هنری معمولی و آزاد می‌خواست، ولی نظام مجوز و ممیزی نمی‌خواست. حالا نظام ممیزی، مشارکت می‌خواهد، جامعه هنری اکراه دارد.

وزیر ارشاد دوست دارد کنسرت‌ها و رخدادهای هنری، عادی اجرا شوند و حاضرند مجوز برگزاری به سادگی صادر کنند.

ارزیابی فاضلی،جامعه‌شناس از علت «اکراه جامعه هنری» در پذیرش دعوت «نظام مجوز و ممیزی» برای بازگشت فعالیت عادی رخدادهای هنری

بیشتر بخوانید:

۲۱۲۲۰

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد