اهل حدیث و روایات


اهل حدیث و روایات

۱۳۹۷/۰۵/۰۸


۵۳۶ بازدید

آیا اهل حدیث همه روایت ها و احادیث را صحیح می دانستند؟ یا آنها نیز معتقد بودند که برخی احادیث جعلی است ؟ اگر معتقد بودند ، عمل به احادیث جعلی را حجت می دانستند یا خیر؟

از معتقدات اهل حدیث، اعتقاد به صحت تمامی احادیث موجود بود. یعنی ایشان اصلا قایل به جعلی بودن یا ضعیف بودن حدیثی نبودند . نه اینکه اول یک حدیث را جعلی بدانند بعد معتقد به حجت بودن آن حدیث جعلی باشند، بلکه ازنگاه ایشان همه احدایث معتبر بوده و تقسیم کردن حدیث به صحیح و ضعیف نادرست است .

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد