برخی آداب جاهلیت در ایران باستان قبل از اسلام

کتاب وندیداد به عنوان کتاب احکام زرتشتی پر از این احکام جاهلانه است که میتوان به موارد زیر اشاره کرد :
ترویج ازدواج با محارم
تقسیم تمام موجودات به خوب و بد که کشتن موجودات بد همچون مورچه ها دارای ثواب دانسته میشد.
عدم تناسب میان جرم و مجازات مانند این مورد :
هرکس بر مرده ای پارچه ای بپوشاند هرچند کوچک به اندازه جوراب هزار تازیانه ی اسب رانی مجازات اوست
جمشید چوکسی، محقق زرتشتی در کتاب ستیز و سازش اشاره میکند :
یکی از دلایل گسترش اسلام در ایران، اسلام آوردن زنان بود که از اجرای احکام طهارت ماهیانه خسته شده بودند.
که به این صورت بود که موبدان زرتشتی باید به طور ماهیانه زنان را 30 بار با خاک آب و ادرار گاو شست وشو می دادند .
برگرفته از پایگاه انجمن گفتگوی دینی

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد