خرید سریع بدون ثبت نام

برنده‌ها و بازنده‌های بازار مسکن در مهر‌ماه

فرارو– متوسط قیمت مسکن در تهران ظرف مهر‌ماه امسال با رشد ۱.۲ درصدی روند صعودی خود را ادامه داد، اما طی همین مدت در هفت منطقه از پایتخت شاهد افت قیمت مسکن بودیم. در منطقه هفت که رکورددار کاهش قیمت بوده ارزش واحد‌های مسکونی با عقب‌نشینی سه درصدی به متری ۴۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است. آن طرف داستان منطقه ۱۹ است که میانگین قیمت مسکن در این نقطه از پایتخت با جهش ۲۶ درصدی به متری ۲۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان ارتقا پیدا کرده.

رکوردداران افزایش قیمت مسکن

به گزارش فرارو، متوسط قیمت مسکن ظرف مهرماه امسال در ۱۵ نقطه رشد داشته که منطقه ۱۹ واقع در جنوب شهر سردسته آن‌ها محسوب می‌شود. خرید آپارتمان در منطقه ۱۹ در مهر امسال متری ۲۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان هزینه داشته درحالی که این عدد به‌طور متوسط در شهریور امسال متری ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده است. رشد پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی ارزش هر مترمربع آپارتمان مسکونی در منطقه ۱۹، این بخش از تهران را به رکورددار افزایش قیمت بین مناطق ۲۲ گانه تهران تبدیل کرده است. از این حیث مناطق ۱۳ و ۱۵ به ترتیب در جایگاه‌های دوم و سوم قرار می‌گیرند. متوسط قیمت مسکن در منطقه ۱۳ با رشد ۶.۳ درصدی از متری ۳۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به متری ۴۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان ارتقا پیدا کرد و در منطقه ۱۵ که ارزش هر متر مربع به ۲۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید، شاهد رشد ۶.۲ درصدی ارزش خانه‌ها نسبت به شهریور بودیم. در طرف مقابل کمترین رشد قیمت مسکن در منطقه ۹ اتفاق افتاده است. طوری که متوسط قیمت مسکن با افزایش شش‌دهم درصدی (۲۰۰ هزار تومانی) در این نقطه به متری ۳۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید. در مناطق یک، چهار، پنج، شش، هشت، ۱۰، ۱۱، ۱۴، ۱۶، ۱۸ و ۲۱ نیز شاهد رشد یک تا شش درصدی ارزش خانه‌ها بودیم که می‌توانید جزئیات این تغییر و تحول‌ها را در جدول مشاهده کنید.

رکوردداران کاهش قیمت مسکن

متوسط قیمت مسکن ظرف مهرماه امسال در هفت منطقه از تهران کاهش پیدا کرد. البته میزان افت قیمت مسکن در این هفت نقطه بین یک تا سه درصد برآورد می‌شود که منطقه هفت با ثبت افت سه درصدی رکورددار کاهش قیمت در معاملات مهرماه بازار مسکن تهران لقب گرفته است. متوسط قیمت مسکن در منطقه هفت از متری ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به متری ۴۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تنزل پیدا کرد و شاهد افت یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی ارزش هر متر مربع آپارتمان مسکونی در این نقطه بودیم. از این لحاظ مناطق ۱۲ و دو به‌ترتیب با کاهش ۲.۸ و ۲.۷ درصدی رتبه‌های دوم و سوم را بین خود تقسیم کردند. میانگین ارزش واحد‌های مسکونی منطقه ۱۲ از متری ۲۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به متری ۲۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان تنزل پیدا کرد و در منطقه دو میانگین ارزش هر متر مربع آپارتمان مسکونی از متری ۶۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به متری ۶۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید. کمترین کاهش قیمت نیز در منطقه ۲۲ تهران بوده است و تقریبا یک درصد محاسبه می‌شود. متوسط قیمت مسکن در این منطقه از تهران از ۴۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به ۴۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. میزان افت قیمت مسکن ظرف مهرماه امسال در منطقه ۲۰ نزدیک ۲.۵ درصد، در منطقه ۱۷ دو درصد و در منطقه سه، یک درصد بوده است.

تغییرات قیمت مسکن در مناطق ۲۲ گانه تهران

مناطق

متوسط قیمت شهریور

متوسط قیمت مهر

افزایش یا کاهش

درصد رشد یا کاهش

منطقه یک

۸۷.۱ میلیون تومان

۸۸.۳ میلیون تومان

۱.۲ میلیون تومان افزایش

۱.۳ درصد افزایش

منطقه دو

۶۵.۴ میلیون تومان

۶۳.۶ میلیون تومان

۱.۸ میلیون تومان کاهش

۲.۷ درصد کاهش

منطقه سه

۷۵ میلیون تومان

۷۴.۲ میلیون تومان

۸۰۰ هزار تومان کاهش

یک درصد کاهش

منطقه چهار

۴۵.۵ میلیون تومان

۴۶.۳ میلیون تومان

۸۰۰ هزار تومان افزایش

دو درصد افزایش

منطقه پنج

۵۴.۲ میلیون تومان

۵۴.۹ میلیون تومان

۷۰۰ هزار تومان افزایش

۱.۲ درصد افزایش

منطقه شش

۵۸.۳ میلیون تومان

۵۹.۹ میلیون تومان

۱.۶ میلیون تومان افزایش

۲.۷ درصد افزایش

منطقه هفت

۴۲.۹ میلیون تومان

۴۱.۶ میلیون تومان

۱.۳ میلیون تومان کاهش

سه درصد کاهش

منطقه هشت

۳۹.۶ میلیون تومان

۴۱.۱ میلیون تومان

۱.۵ میلیون تومان افزایش

۳.۷ درصد افزایش

منطقه ۹

۳۳ میلیون تومان

۳۳.۲ میلیون تومان

۲۰۰ هزار تومان افزایش

شش‌دهم درصد افزایش

منطقه ۱۰

۳۱.۷ میلیون تومان

۳۲ میلیون تومان

۳۰۰ هزار تومان افزایش

یک درصد افزایش

منطقه ۱۱

۲۹.۹ میلیون تومان

۳۱.۷ میلیون تومان

۱.۸ میلیون تومان افزایش

شش درصد افزایش

منطقه ۱۲

۲۷.۹ میلیون تومان

۲۷.۱ میلیون تومان

۸۰۰ هزار تومان کاهش

۲.۸ درصد کاهش

منطقه ۱۳

۳۹.۲ میلیون تومان

۴۱.۷ میلیون تومان

۲.۵ میلیون تومان افزایش

۶.۳ درصد افزایش

منطقه ۱۴

۳۲.۵ میلیون تومان

۳۳.۳ میلیون تومان

۸۰۰ هزار تومان افزایش

۲.۴ درصد افزایش

منطقه ۱۵

۲۴.۱ میلیون تومان

۲۵.۶ میلیون تومان

۱.۵ میلیون تومان افزایش

۶.۲ درصد افزایش

منطقه ۱۶

۲۵.۹ میلیون تومان

۲۶.۳ میلیون تومان

۴۰۰ هزار تومان افزایش

۱.۵ درصد افزایش

منطقه ۱۷

۲۴.۲ میلیون تومان

۲۳.۷ میلیون تومان

۵۰۰ هزار تومان کاهش

دو درصد کاهش

منطقه ۱۸

۲۲.۱ میلیون تومان

۲۲.۳ میلیون تومان

۲۰۰ هزار تومان افزایش

یک درصد افزایش

منطقه ۱۹

۲۱.۵ میلیون تومان

۲۷.۱ میلیون تومان

۵.۶ میلیون تومان افزایش

۲۶ درصد افزایش

منطقه ۲۰

۲۳.۶ میلیون تومان

۲۳ میلیون تومان

۶۰۰ هزار تومان کاهش

۲.۵ درصد کاهش

منطقه ۲۱

۳۳.۱ میلیون تومان

 ۳۴.۱ میلیون تومان

یک میلیون تومان افزایش

۴.۲ درصد افزایش

منطقه ۲۲

۴۴.۹ میلیون تومان

۴۴.۵ میلیون تومان

۴۰۰ هزار تومان کاهش

هشت‌دهم درصد کاهش

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد