دانلود کتاب های امتحان شده

تاثیر بندگی در کسب مهارت های مادی

دوست گرامی. عبادت تنها نماز و روزه نیست و معنای وسیع تری دارد که شامل تحصیل مهارت های ورزشی و نظامی و هرگونه مهارتی می شود، البته اگر به خاطر خدا و رسیدن به قدرت و قوت معنوی باشد. اصولا هر کاری که بندگان خداوند در جهت قرب الهی انجام می دهد، عبادت است و در کل عبادت و بندگی به معنای عام آن تمامی ابعاد وجودی انسان را رشد می دهد.
به طور کلی می توان گفت راهبرد اسلام برای پرورش انسان در تمامی ابعاد بندگی است و اگر کسی بنده خدا شود حتی نیروهای باطنی او ماند چشم برزخی و گوش برزخی او باز می شود و نیروهای خارق العاده پیدا می کند و این موضوع در مهارت های عادی هم موثر است و لذا می بینیم که امامان ع حتی در تیر اندازی و هر کاری مهارت خارق العاده داشتند چون نیروی آنرا از خداوند اخذ می کردند و خود را ابزار الهی می دانستند و به اراده حق تیر می انداختند نه به اراده خودشان. قرآن به پیامبر می فرماید: و ما رمیت ولکن ان ا لله رمی. تو نبودی که تیر انداختی این خدا بود که تیر انداخت. وقتی خدا تیری بیافکند حتما به هدف می خورد اما اگر ما با اتکای به خودمان بخواهیم تیری بیافکنیم ممکن است به هدف نخورد.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد