خرید سریع بدون ثبت نام

تغییر ساعت رسمی کشور

بر اساس قانون تغییر ساعت هر سال در فروردین ساعت رسمی کشور یک ساعت به جلو کشیده شده و در شهریور ماه یک ساعت به عقب بازگردانده می‌شود.

این آخرین تغییر ساعات رسمی کشور است‌ و دیگر تغییر ساعت در آغاز سال نو نخواهیم داشت.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد