دانلود کتاب های امتحان شده

جلسات بیان روایت و شاگرد پروری حضرت زهرا(س)

حضرت زهرا(س) در عرصه‌های تبلیغ دین و تعلیم نیز حضور داشتند؛ زنان مختلفی در خانه پیامبر و حضرت زهرا و یا در مسجد جمع می‌شدند و ایشان به آنها آموزش احکام اسلام و معارف اسلامی‌می‌دادند؛ به گونه‌ای که پیامبر حتی برخی پرسشگران خود و به ویژه پرسشگران زن را به دختر خود ارجاع می‌دادند؛ بلکه حتی مردان را هم.
سایر زنان بافضیلت عصر اسلام نیز اینگونه بودند؛ دیده شده در نزد اصحاب و تابعین و یاران مرد ائمه که به تعلیم زنان مشغول بودند؛ مثلاً یاران امام صادق(ع) به برخی زنانی که رابطه محرمیت هم با آنها نداشتند، قرآن و سواد یاد می‌دادند.راوی در قضیه‌ایاز امام سؤال می‌کند که من به زنی قرآن آموزش می‌دهم و در یک جلسه نگاهم به او دوخته شد و احساس گناه کردم؛ امام صادق(ع) ایشان را از درس دادن به نامحرم، منع نکردند، بلکه به صورت منطقی جوابی دادند که معارضتی با حضور زن نداشت.
برای اطلاعات بیشتر به مقاله “زنان راوی حضرت زهرا علیهاالسلام” نوشته نهله غروی نائینی(استادیار دانشگاه تربیت مدرس) ذیل گنجینه معارف در پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه مراجعه نمایید.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد