جنگی که پیامبر(ص) در آن مجروح شدند

ابن اسحاق درسیره می گوید: کار رسول خدا در غَزْوَه های: بَدر، أحد، خندق، قریظه، مُصْطلق، خیبر، فَتْح، حُنَیْن و طائف با دشمن به جنگ کشید. در میان این جنگ ها پیامبر در غزوه احد به شدت مجروح شدند[۱].
[۱] العبر تاریخ ابن خلدون، ترجمه عبد المحمد آیتى، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى، چ اول، ۱۳۶۳ش، ج ۱، ص۴۱۹

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد