حق ائمه علیهم السلام بر خداوند

دوگونه پاسخ به مطلب فوق داده شده است:
یکی: اینکه هر چند در کتب قدیمی عین عبارات دعا وارد شده ولی بخاطر برخی اشکالات ادبی اصل دعا اینگونه باید باشد:
«اللهم انی اسئلک بحق محمد و ال محمد ان تصلی علی محمد و ال محمد و ان تجعل النور فی بصری والبصیرة فی دینی …..» که در این صورت دیگر ائمه، حقی بر خدا ندارند.
دیگری: بعضی نیز معتقدند همان تعبیر دعای موجود قابل توجیه است به این صورت که برای ائمه نسبت به خداوند حق شفاعت نسبت به مومنین و استجابت دعای شان قرار داده شده است.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد