حکومت و جغرافیای حاکمیت امام علی(ع)

امام موظف بودند همه قلمرو جهان اسلام را مدیریت کنند .
امام علی ع در سال 35 هجری توسط مردم به امارت و خلافت رسید و مردم به عنوان خلیفه و امام و والی با او بیعت کردند .
امام علی ع حاکم و خلیفه و والی و امیر مومنان ومردم بر تمام جامعه اسلامی ( از حجاز و یمن و ایران و شامامات و… ) است
او موظف است پس از بیعت مردم با او از تمام جامعه اسلامی و سرحدات آن محافظت نماید و والی و نماینده حکومت را به آن سرزمین ها اعزام و مردم را در اصلاح امور و عمارت بلاد یاری نماید ( نامه 53 حضرت به مالک اشتر )
و لذا دوست داشتن نیست بلکه وظیفه امام و والی بر رعیت است که بر آنان سر پرستی نماید .
اما معاویه فرماندار خلفای قبلی ( عمر و عثمان) در شامات ( مصر، شمال آفریقای کنونی ، فلسطین و لبنان و اردن و.. کنونی )
که با خلفای قبلی بیعت کرده و زیر مجموعه خلافت اسلامی بود از بیعت و همراهی با امام علی ع سرباز زد و نه تنها همراهی نکرد که جنگ با خلیفه مسلمین ( امام علی ع ) را آغاز و ماجرای جنگ صفین و سپاه شام و عراق اتفاق افتاد .

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد