خدمت ایرانیان بخصوص در امر نظامی به حاکمان اعراب اموی و عباسی

بله ایرانیان در لشکرکشی‌های مختلف در ادوار مختلف حکومت اعراب حضور داشتند و در دستگاه‌های حکومتی اموی و عباسی در تشکیل دیوان‌ها و امور دفتری و حتی نظامی به آنها کمک شایانی کرده‌اند. ابومسلم خراسانی و ابوسلمه خلال که در خدمت تمام وقت عباسیان بودند و باعث به حکومت رساندن آنها شدند، دارای عنوان امیر و وزیر دستگاه حکومت بودند. ابومسلم خراسانی که فرمانده نظامی دستگاه عباسیان بود کشتارهای فجیعی در ایران رقم زد و به قولی چیزی حدود 20هزار نفر ایرانی را که مخالف عباسیان بودند از دم تیغ گذراند و در نهایت هر دو این خادمان با توطئه حاکمان عباسی ترور و کشته شدند.
در خصوص مهلب هم خوب است بدانیم بنابر برخی نوشته‌های تاریخی نام این خاندان برگرفته از نام مهلب پسر ابوصفره است. برخی ابی صفره را معرب بسخره نام مردی از دیار خارک می‌دانند. وی به عمان رفت و ادعا کرد از قبیلۀ ازد است. در این صورت آل مهلب خاندانی ایرانی تبار خواهند بود.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد