خرید سریع بدون ثبت نام

در خصوص کتاب «واپسین روزهای محمد» نوشته‌ هاله وردی

ظاهرا این متن قسمتی از کتاب «واپسین روزهای محمد» نوشته‌ هاله وردی باشد که اصل کتاب را ندیده‌ایم، لذا قضاوت در بخشی از آن سخت است.
در تاریخ اصل‌هایی وجود دارد که در پذیرش مطالب باید به آنها عنایت داشت 1.حوادث باید مستند به مدرک قابل قبول باشد 2. مخالف قران و مبانی مسلم دینی و اعتقادی نباشد.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد