دانلود کتاب های امتحان شده

دستور قران به گردن زدن دشمن در معرکه جنگ

این آیه مربوط به میدان نبرد است، یعنى در صحنه‌ى جنگ که کافران در برابر شما ایستاده‌اند و قصد از میان برداشتن شما را دارند، شما با قاطعیّت و صلابت بجنگید و آنان را بکشید و پس از غلبه کامل بر آنان و اطمینان از درهم شکستن قواى دشمن، اسیر بگیرید و پس از پایان جنگ، هرگونه که رهبر اسلامى مصلحت دانست، جنگ، در قبال گرفتن عوض یا بدون آن، اسیران را آزاد کنید.
اینجا حرف از سر بریدن بطور مطلق و دستور سر بریدن انسان زنده است.
لذا برخى که گمان کرده‌اند آیه مى‌گوید: هر کافرى را هرکجا یافتید بکشید، به واژه «حرب» به معناى جنگ و مسئله اسارت که در جنگ پیش مى‌آید، توجّهى نکرده‌اند.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد