دستور قران به گردن زدن دشمن در معرکه جنگ

این آیه مربوط به میدان نبرد است، یعنى در صحنه‌ى جنگ که کافران در برابر شما ایستاده‌اند و قصد از میان برداشتن شما را دارند، شما با قاطعیّت و صلابت بجنگید و آنان را بکشید و پس از غلبه کامل بر آنان و اطمینان از درهم شکستن قواى دشمن، اسیر بگیرید و پس از پایان جنگ، هرگونه که رهبر اسلامى مصلحت دانست، جنگ، در قبال گرفتن عوض یا بدون آن، اسیران را آزاد کنید.
اینجا حرف از سر بریدن بطور مطلق و دستور سر بریدن انسان زنده است.
لذا برخى که گمان کرده‌اند آیه مى‌گوید: هر کافرى را هرکجا یافتید بکشید، به واژه «حرب» به معناى جنگ و مسئله اسارت که در جنگ پیش مى‌آید، توجّهى نکرده‌اند.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد