دشنام و فحش

بنا بر فرض محال در پذیرش مطلب باید دانست عبارت مرسوم در ادبیات عرب به معنی وای بر تو، چرا بی توجه هستی!؟ حواست کجاست؟ مادرت مرده که متوجه نیستی چه میگویی ؟ و … مراد عرب ازاین عبارات توجه دادن و غیر از دشنام و فحاشی است.
مفاد روایت یاد شده مورد پذیرش فقها نبوده و نیست. اگر به کتب فقهی همچون جواهر الکلام مراجعه شود و یا کتاب تهذیب یا کتاب ملاذ الاخیار علامه مجلسی شرح بر آن است، دقت شود معلوم می شود که مفاد روایت یاد شده با توجه به دیگر روایات در باب – حد قذف مملوک است- مورد قبول هیچیک از فقها نیست. مرحوم شیخ طوسی پس از نقل حدیث در تهذیب می گوید:
این روایت ضعیف است و مخالف است با اخبار و ظاهر قرآن است . جواز بر انجام چنین فعلی نمی شود. سبب ضعف در خود متن است.
مرحوم علامه مجلسی نیز مفاد روایت را بدلیل جواز فحاشی نپذیرفته اند.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد