شخصیت قبل از اسلام و عملکرد خلفا

قبل از اسلام گزارشی از رفتارشخصی افراد بجز کلیات و نسب آنها که در کدام قبیله بودند چیز خاص و ویژه‌ای در منابع معتبر نیامده اما خوبی یا بدی آدم ها نسبی است . فردی نسبت به فرد دیگر یا افراد دیگر از یک جهت ممکن است خوب باشد و از یک جهت بد .
ما با انسان های معمولی جامعه سرو کار داریم نه با انسانهای معصوم . خلفا و اصحاب معصوم نبودند ، بلکه انسانهایی بودند با عملکردهای پر از خطا و یا عدم خطا .
این افراد جزو اصحاب و یاران پیامبر(ص) بودند و پیامبر(ص) هم با یک سعه صدر ستودنی با انسانهای معمولی کار می‌کند و سرو کار دارد .اتفاقا رسالت عظیم پیامبر(ص) برای هدایت و به کمال رساندن همین انسانهای معمولی است .
این افراد در حلقه اطرافیان پیامبر(ص) بودند اما معصوم و حتی عادل هم نبودند (با توجه به دقت نظر و تفاوت معنای عدالت در شیعه و سنی ) حتی با اندرونی پیامبر(ص) ارتباط داشتند و پیامبر(ص) با دختران آنها و بنا بر نقل برخی از منابع آنها با دختر خوانده های پیامبر(ص) ( فرزندان خدیجه و یا فرزندان خواهر خدیجه ) ازدواج کرده بودند .
چنین روابطی معمول بوده و در اسلام هم منع نشده است . فراتر از اینها پیامبر(ص) با افرادی همانند ابولهب و ابوجهل ( دشمنان سرسخت اسلام و پیامبر) هم رابطه فامیلی و روابط فامیلی داشت.
در اسلام نسب و سبب امتیاز نیست . در اسلام ایمان و تقوا فضیلت است .
این افراد هم در زمان پیامبر(ص) و هم پس از پیامبر(ص) دارای لغزش هایی بخصوص نسبت به امامت و ولایت امیرمومنان(ع) و مصایب اهل بیت و فاطمه زهرا(س) داشته اند که در منابع تاریخی ثبت و ضبط است .
بهترین کتاب در بیان عملکرد سیاسی اجتماعی خلفا کتاب نهج البلاغه امیرالمومنین علی(ع) است .

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد