خرید سریع بدون ثبت نام

قیمت سکه پارسیان امروز یکشنبه دوم مرداد ماه ۱۴۰۱

فرارو- قیمت انواع سکه پارسیان امروز یکشنبه دوم مرداد ۱۴۰۱ نسبت به آخرین نرخ روز شنبه یکم مرداد ۱۴۰۱ ثابت ماند و سکه یک گرمی پارسیان امروز یک میلیون و ۵۸۰ هزار تومان معامله شد.

به گزارش فرارو، قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار تا ساعت ۱۵ امروز یکشنبه دوم مرداد ۱۴۰۱ به یک میلیون و ۳۵۱ هزار تومان رسید، همچنین قیمت هر قطعه سکه طرح جدید (سکه امامی) در نیمه اول معاملات امروز به ارزش ۱۴ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان معامله شد. سکه طرح قدیم در نیمه اول معاملات امروز ۱۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به فروش رسید.

قیمت سکه گرمی نسبت به شنبه افزایش یافت و سه میلیون و ۵۰ هزار تومان به فروش رسید. قیمت انواع سکه پارسیان، اما نسبت به روز شنبه ثابت ماند و هر سکه دو گرمی پارسیان امروز یکشنبه دوم مرداد ماه به قیمت سه میلیون و ۱۵۵ هزار تومان به فروش رسید.

قیمت انواع سکه پارسیان

انواع سکه پارسیان قیمت پنجشنبه قیمت شنبه قیمت امروز
0.050 83 هزار و 500 تومان 83 هزار و 500 تومان 83 هزار و 500 تومان
0.100 162 هزار تومان 162 هزار تومان 162 هزار تومان
0.150 240 هزار و 500 تومان 240 هزار و 500 تومان 240 هزار و 500 تومان
0.200 319 هزار تومان 319 هزار تومان 319 هزار تومان
0.250 397 هزار و 500 تومان 397 هزار و 500 تومان 397 هزار و 500 تومان
0.300 479 هزار تومان 479 هزار تومان 479 هزار تومان
0.350 557 هزار و 500 تومان 557 هزار و 500 تومان 557 هزار و 500 تومان
0.400 636  هزار تومان 636  هزار تومان 636  هزار تومان
0.450 714 هزار و 500 تومان 714 هزار و 500 تومان 714 هزار و 500 تومان
0.500 793 هزار تومان 793 هزار تومان 793 هزار تومان
0.600 950 هزار تومان 950 هزار تومان 950 هزار تومان
0.700 یک میلیون و 107 هزار تومان یک میلیون و 107 هزار تومان یک میلیون و 107 هزار تومان
0.800 یک میلیون و 266 هزار تومان یک میلیون و 266 هزار تومان یک میلیون و 266 هزار تومان
0.900 یک میلیون و 423 هزار  تومان یک میلیون و 423 هزار  تومان یک میلیون و 423 هزار  تومان
1.000 یک میلیون و 580 هزار تومان یک میلیون و 580 هزار تومان یک میلیون و 580 هزار تومان
1.100 یک میلیون و 737 هزار تومان یک میلیون و 737 هزار تومان یک میلیون و 737 هزار تومان
1.200 یک میلیون و 899 هزار تومان یک میلیون و 899 هزار تومان یک میلیون و 899 هزار تومان
1.300 دو میلیون و 56 هزار  تومان دو میلیون و 56 هزار  تومان دو میلیون و 56 هزار  تومان
1.400 دو میلیون و 213 هزار تومان دو میلیون و 213 هزار تومان دو میلیون و 213 هزار تومان
1.500 دو میلیون و 370 هزار تومان دو میلیون و 370 هزار تومان دو میلیون و 370 هزار تومان
1.600 دو میلیون و 527 هزار تومان دو میلیون و 527 هزار تومان دو میلیون و 527 هزار تومان
1.700 دو میلیون و 684 هزار  تومان دو میلیون و 684 هزار  تومان دو میلیون و 684 هزار  تومان
1.800 دو میلیون و 841 هزار تومان دو میلیون و 841 هزار تومان دو میلیون و 841 هزار تومان
1.900 دو میلیون و 998 هزار  تومان دو میلیون و 998 هزار  تومان دو میلیون و 998 هزار  تومان
2.000 سه میلیون و 155 هزار تومان سه میلیون و 155 هزار تومان سه میلیون و 155 هزار تومان

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد