دانلود کتاب های امتحان شده

مدیر مسئول روزنامه همشهری: مردم تظاهر به نداری می‌کنند!

عبدالله گنجی روزنامه نگار اصولگرا و مدیرمسئول روزنامه همشهری در توئیتی نوشت: بخش قابل توجهی از مردم حقیقتا دچار مشکل هستند. اما تظاهر به نداری تراز ۸۵ میلیونی را نشان می‌دهد که با شاخص‌های ذیل نمی‌خواند: تقریبا به تعداد خانوار‌های ایرانی خودرو داریم، با دو روز تعطیلی راه‌های تفریحی کشور قفل می‌شود و در مصرف لوازم آرایشی و عمل دست بردن در طبیعت بدن در جهان اولیم.

عبدالله گنجی در توئیتی نوشت:

مدیر مسئول روزنامه همشهری: مردم تظاهر به نداری می‌کنند، این هم نشانه هایش

بخش قابل توجهی از مردم حقیقتا دچار مشکل هستند. اما تظاهر به نداری تراز ۸۵ میلیونی را نشان می‌دهد که با شاخص‌های ذیل نمی‌خواند:

– تقریبا به تعداد خانوار‌های ایرانی خودرو داریم.

– با دو روز تعطیلی راه‌های تفریحی کشور قفل می‌شود.

– در مصرف لوازم آرایشی و عمل دست بردن در طبیعت بدن در جهان اولیم.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد