مرتدین زمان خلیفه اول و پناهندگی به دولت ایران

در خصوص بخش اول بله درست است که عده‌ای مرتد شدند و جنگ‌های رده(جنگ با مرتدین) اتفاق افتاد اما در خصوص بخش دوم که پناهندگی به دولت ساسانی ایران باشد چیزی در منابع نیافتیم آگر در این زمینه آدرسی دارید برای ما بفرستید.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد