مسأله نفوذ دشمنان

دشمنان انقلاب اسلامی از آغاز شکل گیری آن تا به امروز تمام تلاش را برای مقابله و براندازی نظام به کار گرفته اند و با توجه به ناکامی آنها در دستیابی به اهداف خود با وجود همه فشارها و تحریم ها و جنگ نظامی و تهدیدات امنیتی و جنگ اقتصادی، در راستای پیشبرد اهداف خود تهاجم فرهنگی و جنگ نرم را با هدف تضعیف و تخریب پایه های فکری و اعتقادی نظام در پیش گرفته و به موازات آن پروژه نفوذ را به منظور پیگیری اهداف خود در دستور کار قرار داده اند.
مقام معظم رهبری در این باره فرمودند:«همه این را امروز فهمیده‌اند و دانسته‌اند که مواجهه‌ استکبار با نظام جمهوری اسلامی، دیگر از نوع مواجهه‌ دهه‌ اول انقلاب نیست. در آن مواجهه، زورآزمائی کردند؛ شکست خوردند. مواجهه‌ سخت بود؛ ایجاد جنگ بود، کودتا بود. در اول انقلاب کودتا راه انداختند، شکست خوردند؛ شورشهای قومی راه انداختند، سرکوب شدند و شکست خوردند؛ جنگ تحمیلی را به راه انداختند که هشت سال به طول انجامید، شکست خوردند؛ پس دنبال این راه‌ها نخواهند رفت، یعنی احتمالش ضعیف است. البته باید همیشه هشیاری نسبت به همه‌ جوانب باشد. اما این، اولویت استکبار در مواجهه‌ با نظام اسلامی نیست. اولویت، آن چیزی است که امروز به آن می گویند جنگ نرم؛ یعنی جنگ به وسیله‌ ابزارهای فرهنگی، به وسیله‌ نفوذ، به وسیله‌ دروغ، به وسیله‌ شایعه‌پراکنی؛ با ابزارهای پیشرفته‌ای که امروز وجود دارد، ابزارهای ارتباطیای که ده سال قبل و پانزده سال قبل و سی سال قبل نبود، امروز گسترش پیدا کرده. جنگ نرم یعنی ایجاد تردید در دلها و ذهنهای مردم»(بیانات در دیدار بسیجیان کشور؛88/9/4)
دشمنان در تجزیه و تحلیل علل ناکامی های خود در رویارویی با جمهوری اسلامی، دریافتند که سه مانع اصلی بر سر راه تحقق اهداف آنها در ایران وجود دارد که عبارتند از:
۱- حاکمیت فرهنگ و ارزش های دینی و اسلامی
۲- نظام سیاسی مبتنی بر دین با محوریت ولایت فقیه
۳- پشتوانه های مردمی انقلاب اسلامی و حکومت دینی
دشمنان انقلاب و در رأس آنها آمریکایی ها و صهیونیست ها، به این جمع بندی رسیده اند که تنها راه برداشتن این موانع از سر راه، اتخاذ راهبرد نفوذ و استحاله است.
اهداف جریان های نفوذی
دشمنان با استفاده از جریانات نفوذی به دنبال استحاله انقلاب بوده و مشخصاً اهداف زیر را دنبال می کنند:
۱- مقابله با ارزش های اسلامی و انقلابی و از بین بردن نقاط قوت فرهنگی انقلاب اسلامی
۲- ایجاد تغییر در باورها، اعتقادات و ارزش های جامعه برای جداسازی تدریجی مردم از نظام اسلامی
۳- تضعیف روحیه حماسی، جهادی و شهادت طلبی در مردم و ایجاد بسترهای مناسب برای فاصله گرفتن از اصول و آرمان های انقلابی- اسلامی
۴- بی اعتمادسازی در جامعه نسبت به ولایت فقیه به عنوان ستون اصلی نظام
(basirat.ir/fa/news/254292/34)
نفوذ از منظر مقام معظم رهبری:
هدف نفوذ دشمن:
الف.تغییر محاسبات مسئولان و باورهای مردم
من از روی اطّلاع دارم عرض می کنم که برنامه‌ نفوذ در کشور یک برنامه‌ جدّی استکبار است، برنامه‌ جدّی آمریکایی‌ها است؛ دارند دنبال می کنند که نفوذ کنند. اشتباه نشود! این نفوذ برای این نیست که از یک جایی کودتا بشود؛ نه، می دانند که در ایران، در جمهوری اسلامی، با ساختی که جمهوری اسلامی دارد کودتا معنی ندارد… این نفوذ برای دو منظور دیگر است. یکی از آماجهای این نفوذ مسئولانند؛ آماج دوّم مردمند. مسئولان آماج این نفوذند… هدف این است که محاسبات مسئولان را عوض کنند و تغییر بدهند؛ یعنی مسئول جمهوری اسلامی به این نتیجه برسد که با ملاحظه‌ هزینه و فایده احساس کند که باید این اقدام را بکند، این اقدام را نکند؛ نفوذ برای این است به این نتیجه برسد که فلان رابطه را قطع کند، فلان رابطه را ایجاد کند؛ نفوذ برای این است که این محاسبات در ذهن مسئولین عوض بشود. آن‌وقت، وقتی نتیجه این بشود که فکر مسئولین و اراده‌ مسئولین در مشت دشمن قرار بگیرد، دیگر لازم نیست دشمن بیاید دخالت مستقیم بکند؛ نه، مسئول کشور همان تصمیمی را می گیرد که او می خواهد…گاهی بدون اینکه خودم بدانم -یعنی اغلب بدون اینکه خودم بدانم- این کار را انجام می دهم. [بنابراین] سعی می کنند محاسبات مسئولین را عوض کنند.
آماج دوّم مردمند. باورهای مردم باید عوض بشود؛ باور به اسلام، باور به انقلاب، باور به اسلام سیاسی، باور به اینکه اسلام غیر از کارهای شخصی وظایف عمومی هم دارد، حکومت هم دارد، جامعه‌سازی هم دارد، تمدّن‌سازی هم دارد؛ باور به نفی اینها [جایگزین شود]. اینها باید از ذهن مردم زدوده بشود، عکسش در ذهن مردم جا بگیرد.( بیانات در دیدار رئیس و اعضاى مجلس خبرگان رهبرى؛94/12/20)
ب. تغییر باورها، آرمانها
« آن سمت مورد نظر( نفوذ) عبارت است از تغییر باورها، تغییر آرمانها، تغییر نگاه‌ها، تغییر سبک زندگی؛ کاری کنند که این شخصی که مورد نفوذ قرار گرفته است، تحت تأثیر نفوذ قرار گرفته، همان چیزی را فکر کند که آن آمریکایی فکر می کند؛ یعنی کاری کنند که شما همان‌جوری نگاه کنی به مسئله که یک آمریکایی نگاه می کند… همان‌جوری تشخیص بدهی که آن مأمور عالی‌رتبه‌ سیا تشخیص می دهد؛ در نتیجه همان چیزی را بخواهی که او می خواهد. بنابراین خیال او آسوده است؛ بدون اینکه لازم باشد خودش را به خطر بیندازد و وارد عرصه بشود، شما برای او داری کار میکنی؛ هدف این است، هدف نفوذ این است.»( بیانات در دیدار فرماندهان گردان‌های بسیج؛ 94/9/4)
اقسام نفوذ:
الف. نفوذ فردی
«نفوذ دو جور است: یک نفوذ موردی است، نفوذ فردی است؛ یک نفوذ جریانی است. نفوذ موردی خیلی نمونه دارد، معنایش این است که فرض کنید شما یک دم‌ودستگاهی دارید، یک مسئولی هستید؛ یک نفر را با چهره‌ آرایش‌شده، بزک‌شده، با ماسک در مجموعه‌ شما بفرستند؛ شما خیال کنید دوست است درحالی‌که او دوست نیست، تا او بتواند کار خودش را انجام بدهد؛ گاهی جاسوسی است که این کمترینش است؛ یعنی کم‌اهمّیّت‌ترینش جاسوسی است، خبرکشی و خبردهی است؛ گاهی کارش بالاتر از جاسوسی است، تصمیم شما را عوض می کند. شما یک مدیری هستید، یک مسئولی هستید، تصمیم‌گیر هستید، می توانید یک حرکت بزرگ یا مؤثّری انجام بدهید، اگرچنانچه این حرکت را این‌جور انجام بدهید این به نفع دشمن است، او می‌آید کاری می کند که شما حرکت را این‌جور انجام بدهید؛ یعنی تصمیم‌سازی»(همان)
ب.نفوذ جریانی
«نفوذ جریانی، یعنی شبکه‌سازی در داخل ملّت… اگر این نفوذ نسبت به اشخاصی انجام بگیرد که اینها در سرنوشت کشور، سیاست کشور، آینده‌ کشور تأثیری دارند، شما ببینید چه اتّفاقی می‌افتد؟ آرمانها تغییر پیدا خواهند کرد، ارزشها تغییر پیدا خواهد کرد، خواستها تغییر پیدا خواهد کرد، باورها تغییر پیدا خواهد کرد.
شما امروز وقتی نگاه می کنید، باور دارید که در مسئله‌ فلسطین یک ظلم آشکار به یک ملّت دارد می شود؛ این را دارید می‌بینید؛ نگاه شما این نگاه است. آن کسی که در خانه‌ خود -یک فلسطینیِ عرب، چه مسلمان، چه مسیحی- مورد تعدّی قرار می گیرد، او محکوم می شود با نگاه آمریکایی. از نظر شما او مظلوم است؛ وقتی توانست تغییر نگاه شما را تأمین بکند، شما هم مثل او نگاه می کنید و می گویید که اسرائیل دارد از هویّت خودش دفاع می کنند! همان وقتی که اینها آتش را شبانه‌روز بر سر مردم غزّه میریختند، یک مردم بی‌دفاع را، خانه‌شان، زندگی‌شان، مزرعه‌شان، بچّه‌شان، مدرسه‌شان، بیمارستان‌شان را مورد تهاجم قرار می دادند، رئیس جمهور آمریکا گفت اسرائیل دارد از خودش دفاع میکند! یعنی نگاه این است. شبکه‌سازی و جریان‌سازی موجب می شود که آن کسی که مثلاً در داخل ایران دارد زندگی می کند یا در داخل فلان کشور دیگر، این نگاهش بشود آن نگاه؛ معنای نفوذ این است؛ ببینید چقدر خطرناک است. »(همان)
مهمترین نفوذ:
الف.نفوذ سیاسی و فرهنگی
« امروز نفوذ دشمن یکی از تهدیدهای بزرگ است برای این کشور؛ دنبال نفوذند. نفوذ یعنی چه؟ نفوذ اقتصادی ممکن است، که البتّه کم‌اهمّیّت‌ترین آن نفوذ اقتصادی است؛ و ممکن است که جزو کم‌اهمّیّت‌ترین [هم‌] نفوذ امنیّتی باشد. نفوذ امنیّتی چیز کوچکی نیست امّا در مقابل نفوذ فکری و فرهنگی و سیاسی، کم‌اهمّیّت است. نفوذ امنیّتی عوامل خودش را دارد، مسئولین گوناگون -از جمله خود سپاه- جلوی نفوذ امنیّتی دشمن را با کمال قدرت ان‌شاءالله می‌گیرند. … این[نفوذ اقتصادی و امنیتی] هم البتّه خیلی مهم است؛ امّا در قبال اقتصاد فرهنگی، اقتصاد سیاسی، نفوذ سیاسی و نفوذ فرهنگی اهمیتش، کمتر است و از همه مهم‌تر، نفوذ سیاسی و نفوذ فرهنگی است. دشمن سعی می‌کند در زمینه‌ فرهنگی، باورهای جامعه را دگرگون کند؛ و آن باورهایی را که توانسته این جامعه را سرِپا نگه دارد جابه‌جا کند، خدشه در آن‌ها وارد کند، اختلال و رخنه در آن‌ها به وجود بیاورد. خرج ها می‌کنند؛ میلیاردها خرج می‌کنند برای این مقصود؛ این رخنه و نفوذ فرهنگی است. نفوذ سیاسی هم این است که در مراکز تصمیم‌گیری، و اگر نشد تصمیم‌سازی، نفوذ بکنند. وقتی دستگاه‌های سیاسی و دستگاه‌های مدیریّتی یک کشور تحت‌تأثیر دشمنان مستکبر قرار گرفت، آن‌وقت همه‌ تصمیم‌گیری‌ها در این کشور بر طبقِ خواست و میل و اراده‌ مستکبرین انجام خواهد گرفت؛ یعنی مجبور می شوند.»
(بیانات رهبر انقلاب در دیدار فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامى؛94/6/25)
ب. نفوذ جریانی
« از این(نفوذ فردی) خطرناک‌تر، نفوذ جریانی است. نفوذ جریانی، یعنی شبکه‌سازی در داخل ملّت؛ به‌وسیله‌ پول که نقش پول و نقش امور اقتصادی اینجا روشن میشود. عمده‌ترین وسیله دو چیز [است‌]؛ یکی پول، یکی هم جاذبه‌های جنسی. افراد را جذب کنند، دور هم جمع کنند؛ یک هدف جعلی و دروغین مطرح کنند و افراد مؤثّر را، افرادی که می توانند در جامعه اثرگذار باشند، بکشانند به آن سمت مورد نظر خودشان…»(بیانات در دیدار فرماندهان گردان‌های بسیج؛94/9/4)
آماج نفوذ:
مردم، نخبگان، تصمیم گیران، تصمیم سازان
«دشمن در فکر نفوذ است؛ چه کسی باید مراقبت بکند؟ هم مردم باید آگاهانه مراقبت بکنند، هم مسئولان، سیاسیّون، شخصیّت‌های سیاسی؛ آنها بیشتر لازم است مراقب باشند. مراقبت کنند آنچه می دانند خواست دشمن است انجام نگیرد. وقتی می‌بینید که دشمن یک حرفی می زند برای ایجاد دودستگی [مثلاً] از شما تعریف می کند، این می خواهد ایجاد تردید بکند؛ خب دشمن که دوست شما نیست، وقتی شما می‌بینید که دشمن یک چنین ترفندی را دارد به کار می برد، بلافاصله و بی‌درنگ ابراز بیزاری کنید، بگویید نخواستیم.(بیانات در دیدار مردم نجف آباد؛94/12/5)
«آماج نفوذ هم چه کسانی هستند؟ عمدتاً نخبگان، عمدتاً افراد مؤثّر، عمدتاً تصمیم‌گیران یا تصمیم‌سازان، اینها آماج نفوذند؛ اینها هستند که سعی می شود روی اینها نفوذ انجام بگیرد؛ بنابراین نفوذ خطر است؛ نفوذ خطر بزرگی است. (بیانات در دیدار فرماندهان گردان‌های بسیج؛94/9/4)

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد