خرید سریع بدون ثبت نام

معرفی منابع برای تاریخ اسلام

سوالی که جواب آن در چندین کتاب باید جستجو کرد .
منابع مناسب تاریخی اسلام:
1- شما می توانید با مراجعه به کتابی که تازه از طرف معاونت تهذیب حوزه علمیه با نام «سیر مطالعاتی تاریخ اسلام» انتشار یافته علاوه بر آشنایی با سیرهای مطالعاتی از آشنایی با منابع نیز بهره ببرید.
2- منابع تاریخ اسلام بسیار زیاد است، تاریخ اسلام دارای شاخه های بسیار زیادی است که هر کدام دارای منابع گوناگون است مانند تاریخ صدر اسلام، تاریخ ائمه(ع)، تاریخ تشیع، تاریخ اهل سنت، تاریخ دولت های اسلامی و ….
لذا بیان منابع تمام رشته ها برای ما مقدور نیست. اما در ادامه چند منبع مطالعاتی در مورد تاریخ اسلام برای شما معرفی می‌کنیم:
الف: منابع: برخی کتاب‌ها به عنوان منبع (کتبی که در زمان‌های قدیم نوشته شده و دارای قدمت زیادی می‌باشند و سایر کتاب‌ها به آن‌ها آدرس می‌دهند) به شمار می‌روند. کتب زیر از معتبرترین منابع می‌باشند:
1- تاریخ یعقوبى، احمد بن ابى یعقوب ابن واضح یعقوبى (م بعد 292)، ترجمه محمد ابراهیم آیتى ، تهران ، انتشارات علمى و فرهنگى ، چ ششم ، 1371ش.
2- شیخ مفید، الارشاد، ترجمه: ساعدی خراسانی، تهران، اسلامیه، 1380ش، چ1.
3- تاریخ طبرى ، محمد بن جریر طبرى (م 310)، ترجمه ابو القاسم پاینده، تهران، اساطیر، چ پنجم، 1375ش.
4- زندگانى محمد(ص) پیامبر اسلام، ترجمه: السیرة النبویة ابن هشام (م 218)، ترجمه سید هاشم رسولى، تهران، انتشارات کتابچى، چ پنجم ، 1375ش.
5- کامل تاریخ بزرگ اسلام و ایران، عز الدین على بن اثیر (م 630)، ترجمه ابو القاسم حالت و عباس خلیلى، تهران، مؤسسه مطبوعاتى علمى، 1371ش.
ب: معاصر: (کتاب‌هایی که در دوران‌های اخیر نوشته شده است). از این میان می‌توان به این کتب اشاره نمود:
1- تاریخ تحقیقی اسلام، یوسفی غروی، ترجمه: حسین‌علی عربی، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1382ش.
2- الصحیح من سیرة النبی الاعظم، علامه سید جعفر مرتضی عاملی، قم، دار الحدیث، 1426ق. این کتاب، 35جلدی و عربی است و (به جز چند جلد ابتدایی آن از چاپ قدیم )هنوز به صورت کامل به فارسی ترجمه نشده است و باید آن را شاهکاری در سیره رسول خدا(ص) دانست.
3- تاریخ اسلام، مهدی پیشوایی، قم، معارف، 1386ش. این کتاب به صورت خلاصه و بیانی روان و مختصر زندگانی پیامبر را مورد بررسی قرار داده است.
4- سیره رسول خدا(ص)، رسول جعفریان، قم، انصاریان، 1380ش.
5- تاریخ خلفا، رسول جعفریان، قم، انصاریان، 1380ش.
6- حیات فکری و سیاسی امامان شیعه، رسول جعفریان، قم، انصاریان، 1381ش، چ6.
7- تاریخ سیاسی اسلام، دکتر سید جعفر شهیدی، مرکز نشر دانشگاهی، این کتاب نیز به بررسی تاریخ صدر اسلام تا پایان امویان پرداخته است .
و همچنین کُتب دیگری چون:
نگرشی مختصر بر زندگانی چهارده معصوم، سید محمد حسین پور علوی
تاریخ سیاسى اسلام، صادق آیینه وند
نقش عایشه در تاریخ اسلام، علامه عسکرى
روش شناخت سنت و تاریخ اسلام ، محمود افتخارزاده
زندگانى تحلیلى پیشوایان ما عادل ادیب، ترجمه: اسداللّه مبشرى
تمدن در بوته آزمایش آرنولد ج توین بى، ترجمه ابوطالب صارمى
تحلیلى از حماسه سیاسى تاریخى محمد، رسول دریایى
جریان شناسى تاریخ نگارى ها در ایران معاصر، ابوالفضل شکورى
فرهنگ اسلام در اروپا، زیگرید هونکه
تاریخ پیامبر اسلام(ص)، دکتر آیتى
فروغ ابدیت، آیت اللّه سبحانى

خرید سریع بدون ثبت نام

معرفی منابع برای تاریخ اسلام

سوالی که جواب آن در چندین کتاب باید جستجو کرد .
منابع مناسب تاریخی اسلام:
1- شما می توانید با مراجعه به کتابی که تازه از طرف معاونت تهذیب حوزه علمیه با نام «سیر مطالعاتی تاریخ اسلام» انتشار یافته علاوه بر آشنایی با سیرهای مطالعاتی از آشنایی با منابع نیز بهره ببرید.
2- منابع تاریخ اسلام بسیار زیاد است، تاریخ اسلام دارای شاخه های بسیار زیادی است که هر کدام دارای منابع گوناگون است مانند تاریخ صدر اسلام، تاریخ ائمه(ع)، تاریخ تشیع، تاریخ اهل سنت، تاریخ دولت های اسلامی و ….
لذا بیان منابع تمام رشته ها برای ما مقدور نیست. اما در ادامه چند منبع مطالعاتی در مورد تاریخ اسلام برای شما معرفی می‌کنیم:
الف: منابع: برخی کتاب‌ها به عنوان منبع (کتبی که در زمان‌های قدیم نوشته شده و دارای قدمت زیادی می‌باشند و سایر کتاب‌ها به آن‌ها آدرس می‌دهند) به شمار می‌روند. کتب زیر از معتبرترین منابع می‌باشند:
1- تاریخ یعقوبى، احمد بن ابى یعقوب ابن واضح یعقوبى (م بعد 292)، ترجمه محمد ابراهیم آیتى ، تهران ، انتشارات علمى و فرهنگى ، چ ششم ، 1371ش.
2- شیخ مفید، الارشاد، ترجمه: ساعدی خراسانی، تهران، اسلامیه، 1380ش، چ1.
3- تاریخ طبرى ، محمد بن جریر طبرى (م 310)، ترجمه ابو القاسم پاینده، تهران، اساطیر، چ پنجم، 1375ش.
4- زندگانى محمد(ص) پیامبر اسلام، ترجمه: السیرة النبویة ابن هشام (م 218)، ترجمه سید هاشم رسولى، تهران، انتشارات کتابچى، چ پنجم ، 1375ش.
5- کامل تاریخ بزرگ اسلام و ایران، عز الدین على بن اثیر (م 630)، ترجمه ابو القاسم حالت و عباس خلیلى، تهران، مؤسسه مطبوعاتى علمى، 1371ش.
ب: معاصر: (کتاب‌هایی که در دوران‌های اخیر نوشته شده است). از این میان می‌توان به این کتب اشاره نمود:
1- تاریخ تحقیقی اسلام، یوسفی غروی، ترجمه: حسین‌علی عربی، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1382ش.
2- الصحیح من سیرة النبی الاعظم، علامه سید جعفر مرتضی عاملی، قم، دار الحدیث، 1426ق. این کتاب، 35جلدی و عربی است و (به جز چند جلد ابتدایی آن از چاپ قدیم )هنوز به صورت کامل به فارسی ترجمه نشده است و باید آن را شاهکاری در سیره رسول خدا(ص) دانست.
3- تاریخ اسلام، مهدی پیشوایی، قم، معارف، 1386ش. این کتاب به صورت خلاصه و بیانی روان و مختصر زندگانی پیامبر را مورد بررسی قرار داده است.
4- سیره رسول خدا(ص)، رسول جعفریان، قم، انصاریان، 1380ش.
5- تاریخ خلفا، رسول جعفریان، قم، انصاریان، 1380ش.
6- حیات فکری و سیاسی امامان شیعه، رسول جعفریان، قم، انصاریان، 1381ش، چ6.
7- تاریخ سیاسی اسلام، دکتر سید جعفر شهیدی، مرکز نشر دانشگاهی، این کتاب نیز به بررسی تاریخ صدر اسلام تا پایان امویان پرداخته است .
و همچنین کُتب دیگری چون:
نگرشی مختصر بر زندگانی چهارده معصوم، سید محمد حسین پور علوی
تاریخ سیاسى اسلام، صادق آیینه وند
نقش عایشه در تاریخ اسلام، علامه عسکرى
روش شناخت سنت و تاریخ اسلام ، محمود افتخارزاده
زندگانى تحلیلى پیشوایان ما عادل ادیب، ترجمه: اسداللّه مبشرى
تمدن در بوته آزمایش آرنولد ج توین بى، ترجمه ابوطالب صارمى
تحلیلى از حماسه سیاسى تاریخى محمد، رسول دریایى
جریان شناسى تاریخ نگارى ها در ایران معاصر، ابوالفضل شکورى
فرهنگ اسلام در اروپا، زیگرید هونکه
تاریخ پیامبر اسلام(ص)، دکتر آیتى
فروغ ابدیت، آیت اللّه سبحانى

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد