دانلود کتاب های امتحان شده

مهریه و توصیه ائمه(ع)

در جواب سوال شما ابتدا باید به فلسفه مهریه در اسلام بپردازیم فلسفه تعیین مهر از نگاه اسلام، فقط جنبه مادى و اقتصادى نیست بلکه بسیارى از ابعاد معنوى و تربیتى لطیف که حاکى از پیوند محبت و عشق و بقا و تکامل بوده نیز منظور شده. بسیاری از مردم مهریه را وثیقه‌ مالی دانسته و آن را نوعی بیمه برای زن به شمار می‌آورند و می‌گویند اگر مشکل احتمالی‌ای برای زندگی مشترک آنها، بویژه از طرف مرد پیش آمد، زن با داشتن مهریه، پشتوانه‌ای مالی خواهد داشت؛ این امر در حالی است که اولا مهریه از منظر اسلام صرف پشتوانه‌ مالی زندگی برای زن نیست؛ زیرا هم با نگاه توحیدی و ارزشمدار اسلام ناسازگار است و هم اگر چنین می‌بود، این اندازه در زبان و رفتار پیشوایان دین سفارش به مهریه‌ کم و آسان نمی‌شد؛ ثانیا واقعیت زندگی فراوان نشان داده است که هیچ وثیقه‌ مالی نمی‌تواند ضامن خوشبختی و حفظ زندگی مشترک باشد؛ زندگی مشترک و رابطه‌ مقدس زناشویی بر پایه‌ اخلاق و روابط محبت‌آمیز استوار است، نه بر پایه‌ مهریه‌های سنگین که فقط دغدغه‌ روحی برای مرد و پشتوانه‌ خیالی برای زن پدید می‌آورد و در حال حاضر میبینیم خود مهریه زیاد بسیاری از مشکلات را ایجاد نموده.البته از نظرفقه و قانون مدنی ایران برای مهریه سقفی تعیین نشده و میزان آن به توافق طرفین محول شده است. در سال های اخیر، تغییر نظام ارزش ها، هنجارها، باورها، و… موجب شده است که مهریه از جایگاه اصلی اش فاصله بگیرد و به میزان چشمگیری افزایشپیدا کنه. این افزایش باعث بروز مشکلاتی در کارکرد خانواده، جامعه، و… شده است. سوال اصلی این هست که جایگاه مهریه های سنگین در آموزه های دینی چیست؟ نتایج بیانگر آن است که اگرچه در اسلام برای مهریه سقفی تعیین نشده است، قراردادن مهریه سنگین لااقل ناپسند شمرده می شود. شاید فلسفه این کراهت پیامدهای منفی و تبعات ناگوار اجتماعی است که از مهریه های سنگین متوجه فرد و جامعه می شود لذا ائمه(ع) هم مسلمانان را بر سبک گرفتن مهریه تشویق کرده و از گرفتن مهریه سنگین بر حذر داشته اند.که امروزه مهریه تبدیل به یک ابزار دو سویه شده است. مردان برای طلاق دادن همسر یا دادن حضانت فرزند به همسر خود، از ابزار طلاق و این که زن باید مهر خود را ببخشد، استفاده می‌کنند. و زنان نیز در مواردی که مورد آزار قرار می‌گیرند، مهریه خود را به اجرا می‌گذارند. به همین جهت یک اصل و حکم الهی را که موجب قوام خانواده می‌شود، نباید به دلیل سوءاستفاده افرادی زیر سوال برد. در این زمینه می‌توانید کتاب نظام حقوق زن در اسلام از استاد مطهری را مطالعه نمایید.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد