دانلود کتاب های امتحان شده

نام نریمان و امام علی(ع)

خیر جایی چنین چیزی نقل نشده است.
معنی: (تلفظ: narimān) (اوستایی) (= نیرم) در اوستا صفت جهان پهلوان است و نیز (در اعلام) نریمان پدر سام جد رستم بوده است و نیز لقب و عنوان گرشاسب، نریمان در لغت به معنی نر منش، مرد سرشت و دلیر و پهلوان می باشد + نک نیرم – از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر سام جد رستم پهلوان شاهنامه

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد