دانلود کتاب های امتحان شده

نحوه ورود اسلام به ایران

این قسمتی از تاریخ ایران است چرا باید آن را نفی کرد؟ دلیل موندگاری اسلام و مکتب حقه جعفری چیست؟
کتاب کارنامه اسلام زرین کوب و خدمات متقابل اسلام و ایران را بخوانید.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد