وهابیت و شیعیان

پاسخ اجمالی:
وهابیت شیعیان را کافر و مشرک می دانند و خون و مال آنها را مباح می دانند.
پاسخ تفصیلی:
وهابیت تنها با شیعیان مشکل ندارد بلکه این فرقه ضاله با تمام مذاهب اسلامی مشکل دارد و به عبارت دیگر همه مذاهب اسلامی را کافر و مشرک می دانند و فقط خود را مسلمان واقعی به حساب می آورند.
به طور مثال أحمد زینى دحلان مفتی مکّه مکرّمه مى نویسد: اگر چنانچه کسى به مذهب وهّابیّت در مى آمد و قبلاً حج واجب انجام داده بود «محمّد بن عبد الوهّاب» به وى مى گفت: باید دوباره به زیارت خانه خدا بروى چون حج گذشته تو در حال شرک صورت گرفته است.
و به کسى که مى خواست وارد کیش وهّابیّت بشود مى گفت: پس از شهادتین باید گواهى دهى که در گذشته کافر بوده اى و پدر و مادر تو نیز در حال کفر از دنیا رفته اند، و همچنین باید گواهى دهى که علماء بزرگ گذشته کافر مرده اند. اگر چنانچه گواهى نمى داد وى را مى کشتند. آرى او بر این باور بود که تمام مسلمانان در طول 12 قرن گذشته کافر بوده اند، و هرکسى را که از مکتب وهّابیّت پیروى نمى کرد او را مشرک دانسته و خون و مال او را مباح مى کرد. ( الدرر السنیّة: 1/46، الفجر الصادق لجمیل صدقی الزهاوی: 17، کشف الارتیاب: 135 نقلا عن خلاصة الکلام: 229 – 330 لدحلان. ).
همچنین محمد بن عبد الوهاب موسس فرقه ضاله وهابیت در رساله «کشف الشبهات» بیش از بیست و چهار بار، مسلمانان را مشرک خوانده، و بالغ بر بیست و پنج مورد مسلمین را کافر، بت پرست، مرتد، منافق، منکر توحید، دشمن توحید، دشمنان خدا، مدعیان اسلام، اهل باطل، نادان، و شیاطین دانسته است، و هم گفته است که کافران نادان و بت پرستان از این مسلمانان داناتر مى باشند، و شیطان پیشواى ایشان و سرسلسله آنهاست.( کشف الارتیاب ، ص 147، تألیف سید محسن امین، به نقل از کشف الشبهات، صفحات 57 تا 72. نیز رجوع شود به: مجموع مؤلفات محمد بن عبد الوهاب، ج 6 ص 114، «رسالة کشف الشبهات»، و ص 143، «رسالة القواعد الأربع»، طبعة السعودیّة. ).
اما اینکه چرا وهابیت به شیعیان مشرک و کافر می گویند و با آنان دشمنی می کنند را از زبان یکی از مفتیان متعصب و بی رحم خودشان به نام بن جبرین خدمتتان عرض می کنیم :
وی در فتوایی می نویسد: شیعیان بدون شک به چهار دلیل کافر هستند:
1- آنان نسبت به قرآن طعنه زده و بدگویى مى کنند و معتقد به تحریف قرآن هستند و مى گویند که دو سوم قرآن حذف شده و هرکس به قرآن طعنه زند کافر هست و منکر آیه شریفه «وإنا له لحافظون» مى باشد.
2- به سنت پیامبر و احادیث صحیح بخارى و مسلم نیز طعنه مى زنند و به احادیثى که در این دوکتاب آمده عمل نمى کنند چون بر این عقیده هستند که روایات این کتاب ها از صحابه نقل شده و صحابه را کافر مى شمارند. و معتقد هستند که پس از پیامبر گرامى همه صحابه جز على و فرزندان او وتعداد اندکى مانند سلمان و عمار همه کافر و مرتد شدند.
3- شیعیان اهل سنت را کافر دانسته و با آنان نماز نمى خوانند و اگر پشت سر اهل سنت نماز بخوانند آن نماز را اعاده مى کنند بلکه آنان معتقد به نجاست اهل سنت هستند و اگر با یکى از اهل سنت مصافحه کنند، دست خود را آب مى کشند.
4- شیعیان نسبت به على و فرزندان او غلوّ کرده و آنان را به صفاتى که ویژه خداوند است توصیف مى کنند و همانند خداوند آنان را صدا مى کنند.
و در ادامه این فتوی می نویسد:
اگر کسى به شیعیان زکات بدهد قبول نیست زیرا او با این کار خود به کسى کمک کرده که کفر را تقویت مى کند و با سنت پیامبر در حال جنگ است.
(اللؤلؤ المکین من فتاوى فضیلة الشیخ ابن جبرین ص39. )
بر هر انسان منصف و عاقلی واضح است که تمامی اتهاماتی که این مفتی وهابی به شیعیان زده است دروغی بیش نیست چرا که هیچ شیعه ای معتقد به تحریف قرآن نیست و نیز تمام شیعیان پشت سر اهل سنت نماز می خوانند و شاهد آن نمازی است که زوار ایرانی شیعه در مدینه منوره و مکه مکرمه به جماعت و پشت سر همین وهابی های تندرو می خوانند چه رسد به اهل سنت و نیز هیچ شیعه ای قائل به مرتد شدن تمام صحابه غیر از علی علیه السلام و عمار و یاسر نیست و نیز هیچ شیعه ای نسبت به حضرت علی و فرزندان طاهرینش صفات خدایی قائل نیست. به هر حال تمام این اتهامات جوابهای مفصلی دارد که در صورت نیاز و درخواست شما به آنها خواهیم پرداخت.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد