خرید سریع بدون ثبت نام

کرامت در ادیان


کرامت در ادیان

۱۳۹۷/۰۵/۱۴


۱۰۵۰ بازدید

آیا صاحبان سایر ادیان نیز مى توانند صاحب کرامت هایى باشند؟

کرامت ها ممکن است مرتبط با ایمان شخص و منزلت والاى او باشد، ولى همواره چنین نیست. ممکن است برخى با ریاضت هاى غیرمشروع و یا بعضى از علوم و فنون دیگر، چنین کارهایى را انجام دهند. بنابراین بایستى هشیار بود. از سوى دیگر نبایستى این مقامات را هدف دانست؛ چرا که در این صورت گونه اى از شرک در عمل راه مى یابد. البته کرامت و کارهایى که مرتاضان انجام مى دهند در ظاهر ممکن است شبیه باشند ولى تفاوت هاى اساسى با یکدیگر دارند. از جمله آنها این که کرامت جز در طریق خیر نیست ولى آنچه که مرتاضان و … انجام مى دهند ممکن است در طریق شر باشد، همانند سحر که ممکن است در راه ابطال سحر به کار گرفته شود و ممکن است در مسیر ضرر زدن به دیگران قرار گیرد. ولى کرامت جز در مسیر خیر نیست. تفاوت دیگر در تفاوت دامنه کرامت با کارهاى دیگر است – کرامت محدود به یکى دو دسته نیست ولى کارهاى مرتاضان و … نوعاً در چند مورد خلاصه شده و در غیر آن ناتوانند. تفاوت دیگر در این باره آن است که کرامت با روش پالایش نفس و دورى از رذایل است ولى کارهاى مرتاضان نتیجه ریاضیت ها و افزایش قدرت روحى آنان است. به عبارت دیگر مرتاض فقط مى خواهد روح خود را تقویت کند تا توانایى امور غیرمعمول را بیابد ولى اهل کرامت حتى به دنبال کرامت نیستند بلکه به دنبال رضاى الهى هستند و کرامت حاصلى است که مقصد آنها نیست. نکته دیگر آن که – اهل کرامت مخفى هستند و قاعدتاً چیزى اظهار نمى کنند ولى مرتاضان و …. به دنبال نمایاندن خود و نمایش تواناهایى خویش هستند. ریاضت هاى مرتاضان ارتباطى با ایمان ندارد بلکه بدون ایمان هم مى توان ریاضت هایى کشید و به نتایج آن رسید. ولى کرامت جز در طریق ایمان به دست نمى آید. مرتاضان، ساحران، جن گیران و همانند آنها از مسیر زندگى طبیعى و طیب خارج شده و در وضعیت بسیار نامناسب و بحرانى و بریده از مردم و جامعه به سر مى برند ولى اهل کرامت داراى حیات طیبه و طبیعى در بین مردم هستند و هیچ خللى در زندگى متعارف آنان وجود ندارد.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد