خرید سریع بدون ثبت نام

۳۰ ویژگی جامعه سالم چیست؟

دکتر محمود سریع‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‌القلم استاد دانشگاه شهیدبهشتی در یادداشتی  30 ویژگی یک جامعه سالم را برشمرده است. 

در این یادداشت آمده است:‌

۱- منابع مستقل مالی اکثریت مطلق مردم از دولت.

۲- منابع یادگیری شهروندان: ۱۰‌درصد شفاهی، ۹۰‌درصد کتاب خوانی.

۳- شروع نقد فرزندان توسط مادران و پدران از ۵ سالگی.

۴- داشتن الیت منسجمی که به فکر ۳۰ سال ‌آینده کشور باشد.

۵- مطالعه حداقل دو کتاب تاریخی در سال‌توسط شهروندان.

۶- آموزش وفای به عهد قبل از ۱۰ سالگی.

۷- آموزش راست‌گویی قبل از ۱۰ سالگی.

۸- یادگیری خود‌انتقادی به‌صورت شفاهی و مکتوب قبل از ۱۸ سالگی.

۹- مطالعه حداقل یک بیوگرافی در سال‌توسط شهروندان.

۱۰- تسلط به یک زبان خارجی قبل از ۱۴سالگی.

۱۱- معاشرت: ۳۰‌درصد با دیگران، ۷۰‌درصد عادت به مقام تنهایی.

۱۲- آموزش داشتن یک شخصیت در دوره دبستان.

۱۳- داشتن درآمد کافی برای سفرهای داخلی و خارجی.

۱۴- آموزش عادت به نوشتن حداقل ۲۰ صفحه در ‌ماه در دوره دبیرستان.

۱۵- یادگیری تقدیر از توانایی‌های دیگران و بی‌نیازی از نمایش قبل از ۱۸ سالگی.

۱۶- توان جذب استخدامی طبقه متوسط در سیستم امنیتی.

۱۷- حفظ حداقل ۶۰ در‌صدی طبقه متوسط در اقتصاد ملی.

۱۸- یاد‌گیری حذف‌نکردن و تخریب‌نکردن دیگران قبل از ۱۸ سالگی.

۱۹- حس مردم از اینکه کسب هر نوع برتری و مزیت در جامعه از طریق رقابت وتوانایی، امکان‌پذیر است.

۲۰- سیاستمداران به‌جز قدرت و سمت، آلترناتیوهای دیگر کاری داشته باشند.

۲۱- آموزش نحوه شنیدن/ گوش‌کردن و دقت در حرف‌زدن با دیگران در ساعت ۸ شب رسانه‌های تصویری.

۲۲- آموزش مسائل عمومی حقوقی در ساعت ۸ شب رسانه‌های تصویری.

۲۳- آموزش روش‌های مراقبت از خود و محیط‌زیست در ساعت ۸ شب رسانه‌های تصویری.

۲۴- حضور زنان متخصص در سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و مدیریت‌ها.

۲۵- نهادینه‌کردن واژه FACT در ذهن و روان شهروندان قبل از ۱۸ سالگی.

۲۶- آموزش مبارزه با تملق، حسد و عصبانیت در دوره دبیرستان.

۲۷- رسانه‌های غیردولتی، فرصت نقد سخنان افراد دولتی را داشته باشند.

۲۸- آموزش انصاف در قضاوت و روش‌های حل‌اختلاف با دیگران قبل از ۱۸ سالگی.

۲۹- آموزش دبیرستانی اینکه افراد، حق دارند در فکر و سلیقه باهم متفاوت وحتی متضاد باشند و در ضمن به هم احترام بگذارند و بد‌گویی نکنند.

۳۰- مبارزه با خود‌خواهی از طریق مواجهه با افراد توانا در محیط بین‌المللی.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد