طلسمات متفرقه

طلسم قرار دادن مار روی دفینه

طلسم قرار دادن مار روی دفینه

طلسم قرار دادن مار روی دفینه دقیقا این شکل را بنویس و بکش روی پوست مار یا آهو یا کاغذ قطور در روز شنبه آخر ماه طلوع آفتاب و بنویس فلان مال مار ها از اون محافظت نمایند برای دریافت نسخه بزرگ تر کامنت بزارین اگر خواستین

ادامه مطلب »

طلسم برای تبدیل به ماهی شدن

طلسم برای تبدیل به ماهی شدن

طلسم برای تبدیل به ماهی شدن این طلسم را روز جمعه آخر ماه قمری بنویس با جوهر آبی و لوله کن در دهان ماهی گذار زیرش نام خودت یا هر کس که خواهی بنویس به اذن خدا تبدیل بهماهی میشود یا مسخ میشود-نکته اینها از کتاب قدیم بیرون آوردم و راست و درستش با نویسنده ولی باحاله-

ادامه مطلب »