طلسم هلاکت

طلسم سیاه عزل دشمن از مقام و مرتبه

طلسم سیاه عزل دشمن از مقام و مرتبه

طلسم سیاه عزل دشمن از مقام و مرتبه این نسخه از کتاب دوالیس اسکندرانی میباشد که در حال مشاهده آن میباشید برای دیدن مطالب کل این کتاب و دانلود آنی آن روی لینک زیر کلیک نمایید کتاب طلسمات قدرتمند دوالیس اسکندرانی

ادامه مطلب »

طلسم اعمال شر و تباهی شدید و قوی

طلسم اعمال شر و تباهی شدید و قوی

طلسم اعمال شر و تباهی شدید و قوی تمامی نسخه های این دفتر که به زبان اردو میباشد به این شکل هم میشود عمل کرد تمامی طلسمات محبت بر روی کاغذ یا فلز مس یا برنج یا طلا یا نقره حکاکی شود در ساعات سعد و یا در آتش یا آب یا باد یا خاک بگذارید و برای اعمال شر ...

ادامه مطلب »

طلسم نیست و نابود کردن ظالم

طلسم نیست و نابود کردن ظالم

طلسم نیست و نابود کردن ظالم

ادامه مطلب »

طلسم برای به بند کشیدن دشمن

طلسم برای به بند کشیدن دشمن

طلسم برای به بند کشیدن دشمن این طلسم را دقیقا بکش و بنویس روی کاغذ قطور کاهی روز شنبه آخر ماه وقت طلوع آفتاب به نام دشمن در قبرستان قدیمی دفن کن

ادامه مطلب »

طلسم برای قتل ظالم بد کردار

طلسم برای قتل ظالم بد کردار

طلسم برای قتل ظالم بد کردار برای کشتن شخص بد عمل و فاجر و خدا نشناس بنویس روز شنبه طلوع آفتاب بر روی فلز قلع و در آب انداز به نام دشمن

ادامه مطلب »