آرشیو برچسب: ایرانسل

زیرساخت ابری ایرانسل به‌صورت تجاری به بهره‌برداری رسید

d8b2db8cd8b1d8b3d8a7d8aed8aa d8a7d8a8d8b1db8c d8a7db8cd8b1d8a7d986d8b3d984 d8a8d987e2808cd8b5d988d8b1d8aa d8aad8acd8a7d8b1db8c d8a8d987 60882dbedb0fc

خدمت زیرساخت ابری ایرانسل، به‌صورت تجاری به بهره‌برداری رسید و در اختیار کسب‌وکارها قرار گرفت.

ادامه مطلب »

پایان اولین دوره پیش‌شتاب‌دهی در شتاب‌دهندۀ کهکشان

d9bed8a7db8cd8a7d986 d8a7d988d984db8cd986 d8afd988d8b1d987 d9bedb8cd8b4e2808cd8b4d8aad8a7d8a8e2808cd8afd987db8c d8afd8b1 d8b4d8aad8a7 60882dbabec47

اولین دوره‌ پیش‌شتاب‌دهی شتاب‌دهندۀ کهکشان، با حضور هشت تیم استارتاپی در مرکز نوآوری ایرانسل برگزار شد.

ادامه مطلب »