آرشیو برچسب: تفاوت جعاله با وکالت

سلام فرق جعاله با وکالت در چیست؟؟؟

جعاله انجام کار توسط عامل است که کار را مستقلا انجام می دهد و در برابر انجام آن از جاعل حق الزحمه در یافت می کند مثلا اگر جعاله ساخت واحدی بود خرید مصالح ولوازم را برای خود انجام می دهد و تخفیفات آن هم مربوط به خود اوست و در مقابل واحد آماده جعل را دریافت می دارد بخلاف ...

ادامه مطلب »