آرشیو برچسب: تفاوت های زنا با صیغه

آیا فرق زنا و صیغه در یک جمله خوندن و یک مهریه مشخص هست ؟ به همین سادگی، اگر حالا بحث زور و اجبار ی که میشود در زنا کنار بگزاریم تفاوت بارز دیگری هم دارد؟؟

برادر عزیز، از این که سوال خود را با ما در میان گذاشتید ممنون هستیم و خدا را شکر می‌کنیم. خیلی خوب است که ما در جهت فهم دین خود حرکت کنیم و سعی کنیم تحلیل صحیحی از احکام آن داشته باشیم.این نکته را مد نظر داشته باشید که وقتی در مورد احکام الاهی سخن می‌گوییم به دنبال حکمت آن ...

ادامه مطلب »

آیا فرق زنا و صیغه در یک جمله خوندن و یک مهریه مشخص هست ؟ به همین سادگی، اگر حالا بحث زور و اجبار ی که میشود در زنا کنار بگزاریم تفاوت بارز دیگری هم دارد؟؟

برادر عزیز، از این که سوال خود را با ما در میان گذاشتید ممنون هستیم و خدا را شکر می‌کنیم. خیلی خوب است که ما در جهت فهم دین خود حرکت کنیم و سعی کنیم تحلیل صحیحی از احکام آن داشته باشیم.این نکته را مد نظر داشته باشید که وقتی در مورد احکام الاهی سخن می‌گوییم به دنبال حکمت آن ...

ادامه مطلب »