آرشیو برچسب: تفسیر”ایاک نستعین”

به نام خداسلامدر آیه ۵ سوره مبارکه حمد فرموده که تنها از تو یاریـ می جوییم،ولی در آیاتی مانند مائده/۳۵ و بقره/۱۵۳ مخالف این آمده.چگونه میتوان بین این آیات جمع بست؟

یکی از مهمترین مشکلاتی که با تفسیر ظاهر بینانه از «إِیَّاکَ نَسْتَعین» پیش می آید مذموم بودن مطلق استعانت نوع بشر از همدیگر و اسباب مختلف دنیا، حتی از عقل و بدن خویش است! درحالی که انسان به طور طبیعی نیازمند به همه موجودات جهان از انسانها و حیوانات و جمادات و اجرام آسمانی آفریده شده است. انسان اجتماعی و ...

ادامه مطلب »