آرشیو برچسب: تفسیر آیه «یا لَیتَنی کُنتُ تراباً» با توجه به روایاتی که درباره تفسیر این آیه نقل شده چیست؟

تفسیر «یا لَیتَنی کُنتُ تراباً» چیست؟ آیا این آیه ناظر به آن است که کافر در قیامت آرزو می‌کند کاش دوست‌دار حضرت علی(ع) بود؟

تفسیر آیه «یا لَیتَنی کُنتُ تراباً» با توجه به روایاتی که درباره تفسیر این آیه نقل شده چیست؟

ادامه مطلب »