آرشیو برچسب: تفسیر آیه 11سوره حاقه چیست و اشاره به چه کسانی دارد؟

«زمانی که آب طغیان کرد، شما را با کشتی جابه جا کردیم». تفسیر ظاهری و باطنی این آیه چیست؟

تفسیر آیه 11سوره حاقه چیست و اشاره به چه کسانی دارد؟

ادامه مطلب »