آرشیو برچسب: تفسیر آیه 26 سوره «صاد» چیست؟

در مورد سفارش پروردگار به داود پیامبر(ع) که در آیه 26 سوره «صاد» از آن یاد شده، توضیحاتی ارائه کنید؟

تفسیر آیه 26 سوره «صاد» چیست؟

ادامه مطلب »