آرشیو برچسب: تفسیر آیه 40 و 41 سوره فصلت چیست، و چه فرقی بین الحاد و کفر وجود دارد؟

در آیات قرآن چه تفاوتی بین «کفر» و «الحاد» وجود دارد. به عنوان نمونه در سوره فصلت، «الحاد» در یکی از آیات آن مطرح شده و آیه بعدی به «کفر» اشاره می‌کند؟

تفسیر آیه 40 و 41 سوره فصلت چیست، و چه فرقی بین الحاد و کفر وجود دارد؟

ادامه مطلب »