آرشیو برچسب: تفسیر آیه 69 سوره مائده چیست؟ آیا از این آیه بهشت رفتن مسیحیان را نیز می‌توان استخراج کرد؟ آیا این معنا با درستی دین اسلام تضاد ندارد؟

با این‌که دین اسلام تنها دین بر حق است؛ چرا نجات پیروان سایر ادیان نیز در قرآن، ممکن اعلام شده است؟

تفسیر آیه 69 سوره مائده چیست؟ آیا از این آیه بهشت رفتن مسیحیان را نیز می‌توان استخراج کرد؟ آیا این معنا با درستی دین اسلام تضاد ندارد؟

ادامه مطلب »