آرشیو برچسب: تفسیر آیه 79 سوره توبه چیست؟

استهزای خداوند نسبت به منافقان و مشرکان چگونه است و چرا آنان را استهزا می‌کند؟

تفسیر آیه 79 سوره توبه چیست؟

ادامه مطلب »