آرشیو برچسب: تفسیر الآخر و الباطن و الظاهر چیست؟ و آیا در غیر از سوره حدید، چنین عبارتی ذکر نشده؟

تفسیر «هُوَ الاوّل و الآخر و الظاهر و الباطن» چیست؟

تفسیر الآخر و الباطن و الظاهر چیست؟ و آیا در غیر از سوره حدید، چنین عبارتی ذکر نشده؟

ادامه مطلب »

تفسیر «هُوَ الاوّل و الآخر و الظاهر و الباطن» چیست؟

تفسیر الآخر و الباطن و الظاهر چیست؟ و آیا در غیر از سوره حدید، چنین عبارتی ذکر نشده؟

ادامه مطلب »