آرشیو برچسب: تفسیر این آیه سوره حج چیست؟ «الذین اخرجو من دیارهم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا الله و لو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد یذکر فیها اسم الله کثیرا…».

مفسران در آیه 40 سوره حج، مهاجران مسلمان را مصداق افرادی می‌دانند که به ناحق از سرزمین خود آواره شده بودند. پس چرا در همان آیه از عبادت‌گاه‌های دیگر ادیان نام برده می‌شود؟!

تفسیر این آیه سوره حج چیست؟ «الذین اخرجو من دیارهم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا الله و لو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد یذکر فیها اسم الله کثیرا...».

ادامه مطلب »