آرشیو برچسب: تفسیر حدیث «انسان در دنیا مسافر است» چیست؟

این‌که در برخی از روایات آمده است که «انسان در دنیا مسافر است»، ناظر به چه واقعیتی است؟

تفسیر حدیث «انسان در دنیا مسافر است» چیست؟

ادامه مطلب »