آرشیو برچسب: تفسیر حدیث من عرف نفسه

راجب حدیث گران بها و عزیز پیامبر عظیم و بزرگوار سوال داشتم متن حدیث (من عرف نفسه فقد عرفه ربه ) هرکس نفس خود را بشناسد خدا را می شناسد یا از خود شناسی به خدا شناسی سوالم این بود یعنی چی یا چطوری از خود شناسی به خدا شناسی انسان چطور از طریق شناخت خود خدا را می شناسد

مرحوم علاّمه مجلسى تفسیر دیگرى از بعضى از علما درباره این حدیث نقل مى کند و حاصل آن این است که:«روح انسان یک موجود لطیف لاهوتى است، در صفت ناسوتى، (یعنى از جهان ماوراء طبیعت است که با صفات عالم طبیعت ظاهر گشته) و از ده طریق دلالت بر یگانگى و ربوبیّت خداوند مى کند:1 ـ از آنجا که روح ...

ادامه مطلب »

راجب حدیث گران بها و عزیز پیامبر عظیم و بزرگوار سوال داشتم متن حدیث (من عرف نفسه فقد عرفه ربه ) هرکس نفس خود را بشناسد خدا را می شناسد یا از خود شناسی به خدا شناسی سوالم این بود یعنی چی یا چطوری از خود شناسی به خدا شناسی انسان چطور از طریق شناخت خود خدا را می شناسد

مرحوم علاّمه مجلسى تفسیر دیگرى از بعضى از علما درباره این حدیث نقل مى کند و حاصل آن این است که:«روح انسان یک موجود لطیف لاهوتى است، در صفت ناسوتى، (یعنى از جهان ماوراء طبیعت است که با صفات عالم طبیعت ظاهر گشته) و از ده طریق دلالت بر یگانگى و ربوبیّت خداوند مى کند:1 ـ از آنجا که روح ...

ادامه مطلب »