آرشیو برچسب: تفکر و تعقل در آخرت

باسلام و تشکر تعقل یا تفکر از بهره های غیر مادی محسوب میشود؟ اگر پاسخ مثبت است ایا در دنیای بعد هم از عقل استفاده میکنیم یا همه چیز حالت شهودی و غیر استدلالی پیدا میکند؟

عقل و تعقل در منابع اسلامی دارای معانی مختلفی هستند. معنای اولیه عقل، مطلق تفکر و اندیشیدن است. بیشتر عبارات قرآنی حاوی مشتقاتی از ریشه عقل ، چنین معنایی را مد نظر دارند. برخی از روایات، بدون آن که معنای فوق را نفی نمایند، معانی خاص دیگری را نیز از عقل ارائه نموده اند که به عنوان نمونه، عقل را ...

ادامه مطلب »