آرشیو برچسب: تقسیم بیت المال در حکومت علوی

آیا امام علی بین حاکم یک شهر با یک کارگر معمولی برای دادن حقوق و مزایا یکسان عمل میکرد یا فرق میگذاشتند؟؟

جواب اجمالی : پاسخ سوال یکجا بلی و جای دیگر خیر است .اگر منظور تفاوت بین فقیر و غنی و حاکم و کارگر و در یک کلام سهم شهروندی در تقسیم بیت المال است ، خیر ، علی ع بیت المال را به صورت مساوی بین مردم تقسیم می‌کرد و سیاه و سفید و قریشی و غیر عرب نداشت همه ...

ادامه مطلب »