آرشیو برچسب: تله تئاتر «اتاق عروس» با بازی گیتی قاسمی و به کارگردانی محمد قنبری ساخته می شود.

گیتی قاسمی بازیگر “اتاق عروس” شد

تله تئاتر «اتاق عروس» با بازی گیتی قاسمی و به کارگردانی محمد قنبری ساخته می شود.

ادامه مطلب »