آرشیو برچسب: تلگرام برای رقابت با کلاب هاوس، قابلیت گفتگوی صوتی زمان‌بندی‌شده را در دسترس تمامی کاربران قرار می‌دهد.

تلگرام با گفتگوی صوتی زمان‌بندی‌شده به رقابت با کلاب هاوس می‌رود

تلگرام برای رقابت با کلاب هاوس، قابلیت گفتگوی صوتی زمان‌بندی‌شده را در دسترس تمامی کاربران قرار می‌دهد.

ادامه مطلب »