آرشیو برچسب: تمام حدیث «ان الحسین مصباح الهدی و سفینة النجاة» چیست؟

آیا عبارت «إنّ الحسین مصباح الهدى و سفینة النجاة» حدیث و یا برگرفته از حدیث است؟

تمام حدیث «ان الحسین مصباح الهدی و سفینة النجاة» چیست؟

ادامه مطلب »